Virtuellt möte, distansmöte eller onlinemöte – kärt barn har många namn.

Oavsett vad du kallar det har teknik och vana etablerat videokonferens som den naturliga lösningen för allt mer medvetna organisationer.
Möjligheten att spara både tid och pengar samtidigt som man minskar miljöpåverkan genom färre tjänsteresor passar väl in i våra kunders planer.

I Sverige använder allt fler organisationer Skype for Business som grund för videokonferens, något som vi rekommenderar för effektiva lösningar.
Organisationer som investerade i videokonferens tidigt använder kanske andra system och protokoll, då har vi både lösningarna och kunskapen för att harmoniera och utveckla effektivt för framtiden. Med kunskap om marknadens olika fabrikat och med bred certifiering hjälper vi er till den bästa lösningen framåt.

Basen i en lösning för videokonferens är att enkelt kunna se och höra varandra i realtid och ta del av varandras material och presentationer. Vi visar er gärna hur ni kan ta videokonferens vidare genom exempelvis Touchboards, som möjliggör att ni på distans kan arbeta på varandras Whiteboardtavlor.

Läs mer om Skype Room System och låt oss få visa mer om hur en lösning kan skräddarsys i kombination med våra lösningar för konferensrum.
Vi hjälper dig till exempel gärna om du behöver arrangera en tillfällig videokonferens, eller om du bara nyfiket vill prova på.

Kontakta oss för ett samtal om en ny verklighet och verkligt effektiva möten.
Välkommen!