En brant utvecklingskurva runt Touchboards.

Den första generationen präglades starkt av varumärket Smartboard som dominerade marknaden till en början. Tekniken bakom Smartboard var banbrytande för digitala whiteboardytor och fungerade bra i miljöer där tekniken användes av en och samma person, exempelvis för lärare inom skolan.

Nästa generation byggde på samma teknik men mer avancerade mjukvaror gjorde det möjligt för fler och olika användare samtidigt, vilket fick teknikdrivna företag att börja använda digitala whiteboardytor. Fördelarna med att flera arbetade på samma whiteboard oavsett geografiska avstånd innebar att man snabbt räknade hem sin investering, trots den något påfrestande kalibreringsprocessen.

Dagens generation interaktiva whiteboard har nått mycket långt och motsvarar de egenskaper av tryckkänslighet som användare idag är vana vid från smartphones och surfplattor.
Idag kallas produkten Touchboard och erbjuder helt enkelt allt som krävs av ett verktyg för företag som vill effektivisera:

 

Digital Whiteboard

Touchboard kan användas som en oändligt stor whiteboard.

Då den är digital kan du dessutom skapa så många whiteboards du vill.
Skärmen har flerpunktstouch vilket möjliggör att flera personer kan skriva på whiteboarden samtidigt

Om du skriver tydligt eller ritar geometriska figurer kan mjukvaran känna igen det du skriver eller ritar och
översätta till det digitala typsnitt du önskar. Använder du din egen dator uppkopplad mot skärmen kan
Touchboard lära sig att tolka just din skriv- och ritstil.

Du kan enkelt lägga in bilder, filmer, urklipp från webb eller applikationer på din Touchboard och använda
skärmens digitala ”penna” för anteckningar där du önskar.
Touchboards har inget internt minne vilket gör det omöjligt för andra att se vad du noterat. Du kan känna dig säker att allt du arbetat med blir ”utsuddat” när du lämnar.

Touchboard för digital whiteboard är en fantastisk lösning. Investerar du lite tid i början för utbildning når du verklig effektivisering snabbt.

 

Digital daglig styrning

Touchboard är en utmärkt bas för så kallade tavelmöten, pulsmöten i projekt eller dagliga styrningsmöten enligt Lean.daglig-styrning-smartboard-touchboard-Lean-production

Den inbyggda mjukvaran hjälper användarna att bygga sina egna strukturer med digitala post-it lappar och
magneter. Punkterna följs enkelt upp med olika actions och flaggningar direkt på skärmen.
Ett digitalt flöde på en Touchboard undanröjer också praktiska begränsningar eftersom man via digital daglig styrning kan delta från flera platser.

Investerar du några timmar i konfiguration för just er arbetsmodell och situation blir din digitala whiteboard interaktiv för verklig daglig styrning.

 

Touchboard för Skype

När Touchboard följer med in i en videokonferens via Skype for business arbetar alla deltagare på smartboard-for-skype-touchboard-interaktiv-whiteboardsamma Touchboard samtidigt som alla ser och hör varandra.
Den kombinerade lösningen erbjuder då nära nog allt ett fysiskt möte erbjuder, men betydligt mer effektivt utan restider och andra praktiska hinder.
Läs mer om våra lösningar för Videokonferens.

 

 

Kontakta oss för ett samtal om en ny verklighet med Touchboard.
Välkommen!