2015-05-12 Psykologpartners nyttjar modern teknik!

Videokonferens

Videokonferens och dess möjligheter har utvecklats snabbt den senaste tiden då gått från det traditionella videosystem i låsta miljöer mot öppna kommunikationsverktyg.

En av våra modernt drivna kunder är Psykologpartners.

Psykologpartners finns i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Västerås, Malmö och Helsingborg och är Nordens ledande psykologföretag inom KBT och TBA.

Psykologpartners har nu förlängt och uppgraderat sitt samarbete med Kontor-X AB.

Under 3 års tid har videomöten varit en del i kommunikation hos Psykologpartners.

Detta har medfört att man enkelt via videokonferenssystem eller dator, på distans har kunnat hålla handlingssamtal.

Ett effektivt sätt för att spara tid och resor för deltagarna på skilda orter.

 

Testa tjänsten gratis i 14 dagar utan några förbindelser. Klicka Här!