Kontor-X AB är en märkesoberoende leverantör med stor portfölj och kompetens inom respektive affärsområde, Konferensrum, Signage, Dokumenthantering, Kommunikationssystem & Kaffemaskiner.

 

Kontor-X AB har sitt huvudkontor i Linköping sedan 1991 men finns även representerade med kontor i Stockholm sedan 2014 samt Göteborg sedan 2016.

Vår fokusmarknad är Sverige men vi levererar även globalt, då främst via befintliga kunder.

Vår affärsidé är att med personlig service och kompetens bidra till våra kunders framgång!

Det ska vi göra genom att med engagemang, marknadsanpassade och användarvänliga lösningar hjälpa våra kunder att använda sin tid till deras fokusområden och det de är duktiga på.

Vår kompetens och vår starka vilja för ständig utveckling har alltid varit våra viktigaste försäljningsargument och ett grundfundament i vårt företagsbyggande.

Vår vision är att i samband med god personalvård och hög tillväxt ha en god kundrelation över tid.

Vi ser en framtid där vi etablerar oss på nya marknader, i och utanför Sverige, tillsammans med våra kunder. Vi ser även en utveckling inom fler affärsområden för att stärka vårt utbud ytterligare.

 

Kontor-X satsade redan år 2000 på att bli miljöcertifierade enl ISO 14001!

För oss är det självklart och en del av vår framgång att enbart välja leverantörer som är certifierade. Det gör att både våra kunder och vi själva kan känna oss trygga med att de relationer vi har bygger på långsiktighet, ärlighet och transparens vad gäller både tillverkning, material och förbrukningsartiklar.

Vi är stolta över att få vara en del av nånting stort…